Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Terapia

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

________________________________________

Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
 
04.05.2015 Kraków, Profi-Lingua, Podwale 7, G.9-14
18.05.2015 Warszawa, Hera UW, Belwederska 26/30, G.9-14
02.06.2015 Szczecin Profi-Lingua, Wojska Polskiego 45/3, G.9-14
 
Dyskalkulia - specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnosciami w nauce matematyki
 
11.05.2015 Wrocław, DODN ul. Komuny Paryskiej 19a, G.9-14
25.05.2015 Rzeszów, PCEN ul. Niedzielskiego 2, G. 9-14
8.06.2015 Łódź CSK UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18, G. 9-14
 
Metody pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie
 
2015 terminy wkrótce
 
Nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki
 
2015 terminy wkrótce

Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności matematycznych oraz komunikacyjnych dziecka z autyzmem i zespołem aspergera w szkole podstawowej

14.05.2015 Katowice, WOM, ul. Kard.S.Wyszyńskiego 7, G. 9-14

08.06.2015 Poznań Centrum Kongresowe IOR, ul. Węgorka 20

Letnia akademia  2015

06-08.07.2015 Gdańsk - informacje
17-19.08.2015 Milanowska Wólka - informacje
 
Szkolenie zamknięte dla Rady Pedagogicznej PPP

"Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią"

Informacje - kliknij