Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Terapia

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności
Gotowość szkolna i edukacja matematyczna dziecka 6 letniego w klasie I
 
08.09.2014 - Wrocław, DODN ul. Komuny Paryskiej 19A, G. 9.00
15.09.2014 - Kraków, Instytut Turystyki ul. Karmelicka 55/3,G.9.00
22.09.2014 - Warszawa Hera UW, ul. Belwederska 26/30, G. 9.00
29.09.2014 - Katowice, WOM, ul. Wyszyńskiego 7, G.9.00
13.10.2014 - Łódź, CSK UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18, G.9.00
 
Uczeń z trudnościami arytmetycznymi - praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki
 
22.09.2014 - Warszawa, Hera UW ul. Belwederska 26/30, G. 9.00
13.10.2014 - Łódź, CSK UŁ ul. Kopcińskiego16/18, G. 9.00
10.11.2013 -
08.12.2014 -
05.01.2015 -
 
 
Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej
 
18-20.08.2014 Milanowska Wólka
Dodatkowe informacje - kliknij
 
 
Szkolenie zamknięte dla Rady Pedagogicznej PPP

"Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią"

Informacje - kliknij