Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna


  • D 1 Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
  • D 2 Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem baterii testów Profil Arytmetyczny
  • D 3 - Dyskalkulia - psychologiczna diagnoza zaburzeń rozwoju zdolności matematycznych
  • D 4 - Diagnoza dyskalkulii rozwojowej - pogłębiona diagnoza specjalistyczna i opiniowanie
  • D 5 - Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna uzdolnień matematycznych

Terapia

Edukacja matematyczna

 

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności

Edukacyjna gra karciana Czarna Liczba Junior jest już dostępna. Więcej informacji w zakładce Wydawnictwo.

_______________________________________

Przyjmujemy zgłoszenia na przeprowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

_______________________________________

Termin 22-24.08.2016

Miejsce Centrum Edukacyjne ŚCDN w Wólce Milanowskiej

Dodatkowe informacje - kliknij

________________________________________

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Więcej na men.gov.pl

________________________________________

 
Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
 
23.11.2015 Rzeszów, PCEN ul. Niedzielskiego 2, G. 9-14
24.11.2015 Kielce, ŚCDN, Marsz.J.Piłsudskiego 42, G.8-13
30.11.2015 Opole, SEKA ul. Strzelców Bytomskich 7, G.9-14
01.12.2015 Wrocław, Profi-Lingua ul. Kuźnicza 43
14.12.2015 Gorzów Wlkp., WOM, ul. Łokietka 23, G.9-14
21.12.2015 Kraków, Profi-Lingua, ul. Podwale 6-7, G.9-14

Dyskalkulia rozwojowa - program wsparcia terapeutycznego uczniów z trudnościami w nauce matematyki

15.12.2015 Poznań, Centrum Kongresowe IOR, ul.Węgorka 20, G.9-14

Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności matematycznych oraz komunikacyjnych dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole podstawowej

17.11.2015 - Gdańsk, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Bud.B sala 129, Gdańsk ul. Trzy Lipy 3, G. 9-14