Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna


  • D 1 Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
  • D 2 Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem baterii testów Profil Arytmetyczny
  • D 3 - Dyskalkulia - psychologiczna diagnoza zaburzeń rozwoju zdolności matematycznych
  • D 4 - Diagnoza dyskalkulii rozwojowej - pogłębiona diagnoza specjalistyczna i opiniowanie
  • D 5 - Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna uzdolnień matematycznych

Terapia

Edukacja matematyczna

 

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności

Edukacyjna gra karciana Czarna Liczba Junior jest już dostępna. Więcej informacji w zakładce Wydawnictwo.

_______________________________________

Przyjmujemy zgłoszenia na przeprowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

_______________________________________

Termin 22-24.08.2016

Miejsce Centrum Edukacyjne ŚCDN w Wólce Milanowskiej

Dodatkowe informacje - kliknij

________________________________________

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Więcej na men.gov.pl

________________________________________

 
Uczeń z trudnościami arytmetycznymi - praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki
 
Terapia pedagogiczna w zakresie matematyki - warsztaty praktyczne
 
15.02.2016 Warszawa, Hera ul. Belwederska 26/30, G.9-14
16.02.2016 Wrocław, Profi- Lingua ul. Kuźnicza 43,G.9-14
17.02.2016 Opole, SEKA ul. Strzelców Bytomskich 7 G.9-14