Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Terapia

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

________________________________________

Gotowość szkolna i edukacja matematyczna dziecka 6 letniego w klasie I
 
03.11.2014 - Szczecin, Profi-Lingua, ul. Wojska Polskiego 45/3, G.9.00
10.11.2014 - Kielce ŚCDN ul. Piłsudskiego 42, G.9.00
17.11.2014 Lublin LSCDN ul. Dominikańska 5, G.9.00
01.12.2014 - Toruń, NOT ul. Piernikarska 6, G.9.00
 
Uczeń z trudnościami arytmetycznymi - praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki
 
10.11.2014 - Poznań IOR ul. Węgorka 20, G. 9.00
08.12.2014 - Kraków, Instytu Turystyki GEA ul. Karmelicka 55/3, G.9.00
 
Metody pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie
 
06.11.2014 - Warszawa, UW Hera, ul. Belwederska 26/30, G.9.00
13.11.2014 - Katowice WOM ul. ks.kard.Wyszyńskiego 7, G.9.00
20.11.2014 - Rzeszów, PCEN ul. Niedzielskiego 2, G.9.00
25.11.2014 - Szczecin, Profi-Lingua, ul. Wojska Polskiego 45/3,G.9.00
18.12.2014 - Kielce, ŚCDN,ul. Piłsudskiego 42, G. 9.00
 

Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności matematycznych oraz komumunikacyjnych dziecka z autyzmem i zespołem aspergera w szkole podstawowej

22.12.2014 - Wrocław DODN ul. Komuny Paryskiej 19A, G.9.00

Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej 2015
 
17-19.08.2015 Milanowska Wólka
Dodatkowe informacje - kliknij
 
 
Szkolenie zamknięte dla Rady Pedagogicznej PPP

"Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią"

Informacje - kliknij