Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Terapia

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

________________________________________

Gotowość szkolna i edukacja matematyczna dziecka 6 letniego w klasie I
 
22.09.2014 - Warszawa Hera UW, ul. Belwederska 26/30, G. 9.00
29.09.2014 - Katowice, WOM, ul. Wyszyńskiego 7, G.9.00
06.10.2014 - Rzeszów, PCEN ul. Niedzielskiego 2, G.9.00
13.10.2014 - Łódź, CSK UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18, G.9.00
20.10.2014 - Białystok, CEN ul. Złota 4, G. 9.00
27.10.2014 - Opole, BIT, ul. Reymonta 29, G.9.00
1.12.2014 - Toruń, NOT ul. Piernikarska 6, G.9.00
 
Uczeń z trudnościami arytmetycznymi - praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki
 
22.09.2014 - Warszawa, Hera UW ul. Belwederska 26/30, G. 9.00
13.10.2014 - Łódź, CSK UŁ ul. Kopcińskiego16/18, G. 9.00
10.11.2013 -
08.12.2014 -
 
 
Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej
 
17-19.08.2015 Milanowska Wólka
Dodatkowe informacje - kliknij
 
 
Szkolenie zamknięte dla Rady Pedagogicznej PPP

"Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią"

Informacje - kliknij