Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
Terapia
Edukacja matematyczna

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności
 

Seminarium. Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem baterii testów Profil Arytmetyczny


12.04.2014 Warszawa, Centrum Wilcza sala B, ul. Wilcza 9, G. 9.00-13.00

Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią

26.04.2014 - PPP w Rotmance ul. Borówkowa 32, G. 9.00-14.00

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - wsparcie edukacji i rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym

05.05.2014 - Lublin LSCDN ul. Dominikańska 5, G.9.00-14.00
09.06.2014 - Poznań Centrum Kongresowe IOR ul. Węgorka 20, G. 9.00-14.00
 

Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej

18-20.08.2014 Milanowska Wólka
Dodatkowe informacje - kliknij