Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

  • D 1 - Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią
  • D 2 - Ryzyko dyskalkulii rozwojowej uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej - metody i narzędzia
  • D 3 - Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów w  klasach IV-VI szkoły podstawowej- metody i narzędzia
  • D 4 - Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów w wieku gimnazjalnym- metody i narzędzia
  • D 5 - SEMINARIUM - Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
  • D 6 - SEMINARIUM. Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem baterii testów Profil Arytmetyczny
  • D 7 - Dyskalkulia - Psychologiczna diagnoza zaburzeń rozwoju zdolności matematycznych
  • D 8 - Diagnoza dyskalkulii rozwojowej - pogłębiona diagnoza specjalistyczna i opiniowanie
  • D 9 - Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna uzdolnień matematycznych

Terapia

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności

Przyjmujemy zgłoszenia na przeprowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

____________________________________________

Termin 22-24.08.2016

Miejsce Centrum Edukacyjne ŚCDN w Wólce Milanowskiej

Dodatkowe informacje - kliknij

________________________________________

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Więcej na men.gov.pl

________________________________________

 
Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
 
05.10.2015 Gdańsk, CEN ul. Hallera 14, G.9-14
12.10.2015 Warszawa, Hera ul. Belwederska 26/30, G.9-14
15.10.2015 Toruń, CKU Pl. św Katarzyny 8, G. 9-14
20.10.2015 Szczecin, Profi-Lingua, Al. Wojska Polskiego 45/3, G.9-14
 
Dyskalkulia rozwojowa- program wsparcia terapeutycznego uczniów z trudnościami w nauce matematyki
 
15.10.2015 Toruń, CKU Pl. św. Katarzyny 8, G.9-14
22.10.2015 Olsztyn, Hotel Relaks ul. Żołnierska 13, G.9-14
29.10.2015 Gdańsk, CEN Hallera 14, G.9-14

Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności matematycznych oraz komunikacyjnych dziecka z autyzmem i zespołem aspergera w szkole podstawowej

21.10.2015 Warszawa, Hera, ul. Belwederska 26/30, G.9-14

17.11.2015

08.12.2015