Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Terapia

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

________________________________________

Gotowość szkolna i edukacja matematyczna dziecka 6 letniego w klasie I
 
2015 terminy wkrótce
 
Dyskalkulia - specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnosciami w nauce matematyki
 
13.04.2015 Warszawa HERA UW, Belwederska 26/30, G.9-14
20.04.2015 Olsztyn, SSM Relaks ul. Żołnierska 13, G.9-14
8.06.2015 Łódź CSK UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18, G. 9-14
 
Metody pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie
 
2015 terminy wkrótce
 
Nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki
 
2015 terminy wkrótce

Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności matematycznych oraz komunikacyjnych dziecka z autyzmem i zespołem aspergera w szkole podstawowej

26.03.2015 Rzeszów PCEN ul. Niedzielskiego 2, G. 9-14

16.04.2015 Łódź, CSK UŁ ul. Kopcińskiego 16/18,G. 9-14

14.05.2015 Katowice, WOM, ul. Kard.S.Wyszyńskiego 7, G. 9-14

08.06.2015 Poznań Centrum Kongresowe IOR, ul. Węgorka 20

Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej 2015

 
17-19.08.2015 Milanowska Wólka
Dodatkowe informacje - kliknij
 
 
Szkolenie zamknięte dla Rady Pedagogicznej PPP

"Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią"

Informacje - kliknij

Nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki - materiały