Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Terapia

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

________________________________________

Gotowość szkolna i edukacja matematyczna dziecka 6 letniego w klasie I
 
19.01.2015 - Olsztyn, Relaks ul. Żołnierska 13, G.9.00
 
Dyskalkulia - specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnosciami w nauce matematyki
 
16.02.2015 - Szczecin, Profi Lingua ul. Wojska Polskiego 45/3,G.9.00
17.02.2015 - Koszalin, DEBET ul. Modrzewskiej 71a, G.9.00
18.02.2015 - Gdańsk
 
Metody pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie
 
04.02.2015 - Toruń, CKU ul. Plac św. Katarzyny 8, G. 9.00
18.02.2015 - Opole, BIT Polska ul. Reymonta 29,G.9.00
25.02.2015 Lublin, LSCDN ul. Dominikańska 5, G.9.00
04.03.2015 - Zielona Góra, ul. Sulechowska 39, G.9.00
 
Nowoczesne technologie w nauczaniu matematyki
 
26.02.2015 - Warszawa, Hera ul. Belwederska 26/30, G.9.00
05.03.2015 - Poznań, IOR ul. Węgorka 20, G.9.00

Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności matematycznych oraz komumunikacyjnych dziecka z autyzmem i zespołem aspergera w szkole podstawowej

26.01.2015 - Wrocław, Komuny Paryskiej 19a, G. 9.00

Letnia akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej 2015
 
17-19.08.2015 Milanowska Wólka
Dodatkowe informacje - kliknij
 
 
Szkolenie zamknięte dla Rady Pedagogicznej PPP

"Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią"

Informacje - kliknij

Narzędzia coachinowe w pracy nauczyciela - materiały (kliknij)