Szkolenia

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Terapia

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne
Każdy uczestnik wybranych szkoleń otrzymuje pakiet materiałów metodycznych, certyfikat uczestnictwa oraz materiały promocyjne
i informacyjne. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy będą mogli zakupić publikacje wydawnictwa ProMathematica. Szczegóły zakładka Wydawnictwo.

aktualności

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Więcej na men.gov.pl

________________________________________

1 egzemplarz - 10 % upustu

2 egzemplarze - 20 % upustu

3 egzemplarze i więcej - 30 % upustu

Jak skorzystać z promocji? Skontaktuj się z biurem

  • telefonicznie pod nr telefonu 514304600
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@promathematica.pl
  • złóż zamówienie poprzez ten formularz

___________________________________

 
Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
 
07.09.2015 Poznań IOR ul. Węgorka 20, G.9-14
15.09.2015 Olsztyn, Relaks ul. Żołnierska 13, G. 9-14
21.09.2015 Lublin, LSCDN ul. Dominikańska 5, G.9-14
28.09.2015 Katowice, WOM ul. Wyszyńskiego 7, G.9-14
 
Dyskalkulia - specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnosciami w nauce matematyki
 
terminy na rok szkolny 2015/2016 wkrótce

Neuroterapia we wspomaganiu rozwoju umiejętności matematycznych oraz komunikacyjnych dziecka z autyzmem i zespołem aspergera w szkole podstawowej

terminy na rok szkolny 2015/2016 wkrótce

Letnia akademia  2015

17-19.08.2015 Milanowska Wólka - informacje
 
Szkolenie zamknięte dla Rady Pedagogicznej PPP

"Profil funkcji poznawczych u uczniów z dyskalkulią"

Informacje - kliknij